top of page

Specjalizacja

PŁATNOŚCI INTERNETOWE

Transakcje online, wymiana walut, systemy e-commerce i fintech.

MOBILE WEB

Przeglądarki mobilne, komponenty WebView, integracje na styku web i mobile.

ARCHITEKTURA APLIKACJI

Analizujemy dokumentację na każdym etapie projektu i eliminujemy podatności "by design".

Specjalizacja: Projects
bottom of page